vulling

Vullingen

Indien een gaatje aanwezig is in een tand of kies, is het noodzakelijk de bacteriën te verwijderen om progressie van het gaatje te voorkomen. Het tandbederf wordt verwijderd en op het schone gedeelte van de tand of kies wordt een vulling geplaatst. Dit gebeurt onder verdoving indien dat gewenst of noodzakelijk is.